Armenian and Turkish narratives: clash or normalization?

For the third time in three decades, Ankara and Yerevan are trying to normalize relations. In a region plagued by rivalry, distrust, and historical grievances, this will be no easy feat. In #TOPTALK, Rusif Huseynov discusses the topic with Nareg Seferian, a U.S.-based Armenian scholar, whose expertise covers the Armenia-Turkey ties among others.

Սյունիքի անվտանգությունը, մարդիկ ու տնտեսությունը․ զրույց հետազոտողի հետ

Սյունիքի անվտանգությունը, մարդիկ ու տնտեսությունը․ զրույց հետազոտողի հետ

ԱՄՆ-ի Virginia Tech համալսարանի ասպիրանտ Նարեկ Սէֆէրեանը ներկայում աշխատում է «Սյունիքի՝ պատերազմից հետո ի հայտ եկած նոր սահմանները» աշխատության վրա։ ՍիվիլՆեթի Գևորգ Թոսունյանի հետ զրույցում նա խոսում է Սյունիք կատարած այցի ընթացքում կատարած իր ուսումնասիրությունների մասին։

Անվտանգության զգացումը պակասել է

Անվտանգության զգացումը պակասել է

ԱՄՆ «Virginia Tech» համալսարանի ասպիրանտ Նարեկ Սէֆէրեանի հետ զրուցել ենք Սյունիք կատարած նրա այցի նպատակներից։ Զրույցի ընթացքում շոշափել ենք նաև հասարակության շրջանում տիրող տրամադրությունների մասին որոշ հարցեր։

SAS Podcast #41 – Levon Avdoyan

SAS Podcast #41 – Levon Avdoyan

Dr. Levon AvdoyanReflections on Armenian Studies V.

Interviewed by Nareg Seferian (School of Public and International Affairs, Virginia Tech)

The aim of the Reflections on Armenian Studies series is twofold: to interview senior figures about their experience in and contribution to the field, and create a digital archive for future generations in the field. 

listen to the podcast

The Armenian Genocide, Modern Times & The Surrounding Region

96The Armenian Genocide, Modern Times & The Surrounding Region

“Our hero enlightens himself on a topic that he really should know more about. Lets get educational.

Less lols this week but much more interesting and hopefully y’all can learn something.

As we hear in this episode, I personally, had never heard of the Armenian genocide. But years ago, outside a bar in Berlin – I heard someone reference it. And since then, it has kind of just stayed in my memory without really learning much about it.

Wouldn’t it be great if I had some form of vehicle where I could interview people and learn more about topics that I wanted to learn more about?”

listen to the podcast

Armenia, Armenians & Armenian-ness

Episode 44 (1 of 2): Armenia, Armenians & Armenian-ness

In this first half of our two-part conversation with Nareg Seferian we speak about the Armenian Genocide, the modern state of Armenia, the Armenian diaspora, and Armenian identity.

listen to part 1

Episode 45 (2 of 2): Armenia, Armenians & Armenian-ness

In this second half of our two-part conversation with Nareg Seferian we speak about the Armenian Genocide, the modern state of Armenia, the Armenian diaspora, and Armenian identity.

listen to part 2